Aký je denný čas lovu rýb v roku 2024?

Denná doba lovu rýb na kaprových vodách na Slovensku v roku 2024:

 1. Január od 6:00 do 21:00
 2. Február od 6:00 do 21:00
 3. Marec od 6:00 do 21:00
 4. Apríl od 6:00 do 21:00
 5. Máj od 4:00 do 24:00
 6. Jún od 0:00 do 24:00 - lov non stop
 7. Júl od 0:00 do 24:00 - lov non stop
 8. August od 0:00 do 24:00 - lov non stop
 9. September od 0:00 do 24:00 - lov non stop
 10. Október od 0:00 do 24:00 - lov non stop
 11. November od 6:00 do 21:00
 12. December od 6:00 do 21:00 
 

* Údaje v článku majú len informačný charakter. Rybár sa musí riadiť údajmi stanovenými v aktuálnom rybárskom zákone, alebo pravidlami platnými na danom rybárskom revíre. Autor nenesie zodpovednosť za prípadné chyby v článku, za chybu zo strany rybára pri nedodržaní stanovenej doby lovu, za individuálnu úpravu vyhlášky doby lovu, alebo zmenu zákonov miestnej rybárskej organizácie.

Zdroj: Vyhláška MŽP SR č. 381/2018 Z.z.

Pozrite si aj naše ďalšie články: